Основні наукові напрями

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України (ІПМаш НАН України) – визнаний центр наукових досліджень у галузі енергетики та машинобудування.

Основні наукові напрями

•  Оптимізація процесів в енергетичних машинах і вдосконалення їх конструкцій
•  Енергозберігаючі технології та об’єкти нетрадиційної енергетики
•  Прогнозування надійності, динамічної міцності ресурсу енергетичного обладнання
•  Моделювання і комп’ютерні технології в енергетичному машинобудуванні