ТАРЕЛІН Анатолій Олексійович 10.10.1940

Відомий учений в галузі енергомашинобудування, загальнотехнічних проблем енергетики, член-кореспон-дент НАН України, академік Інженерної академії України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії НАН України ім. Г. Ф. Прос­кури.

А. О. Тарелін зробив істотний внесок у розвиток теорії та інженерної практики проектування проточних частин турбомашин. Під його керівництвом створена і впроваджена в енергомашинобудівній галузі перша в СРСР система автоматизованого проектування турбінних ступенів (САПР «Лопатка»). Розроблені при створенні САПР підходи, модельно-програмні комплекси носять універсальний характер.

Створена прогресивна технологія обробки складних криволінійних поверхонь типу турбінних лопаток у кілька разів перевищує продуктивність традиційних технологій, забезпечує високу якість їхнього виготовлення та виключає ручну працю.

А. О. Тарелін уперше у світовій практиці обґрунтував існування електричних зарядів великої густини у волого-паровому середовищі при білязвукових швидкостях потоку. Ці дослідження дозволили розробити теоретичні і практичні методи раціонального керування електрофізичними явищами в проточній і вихлопній частинах турбін, а також запропонувати нетрадиційні методи їхньої діагностики.

Ним успішно розробляються теоретичні основи, методи та практичні рекомендації підвищення ефективності і надійності паротурбінних установок за рахунок оптимізації режимних параметрів функціонування ТЕС і ТЕЦ, що працюють у сучасних умовах енергоринку.