ШУБЕНКО Олександр Леонідович 31.07.1941

Відомий учений в галузі енергомашинобудування і теплоенергетики, член-кореспондент Національної академії наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії НАН України ім. В. І. Толубинського.

О. Л. Шубенко працює над розвитком нового наукового напряму – розв’язання задач удосконалювання робочих процесів у ступенях турбін, що експлуатуються в області двофазних течій.

Основна спрямованість його наукової діяльності – підвищення ефективності теплотехнічного обладнання ТЕС і АЕС, зокрема потужних енергетичних турбін. Ним отримані фундаментальні результати за одним з найбільш складних напрямів сучасного турбінобудування – удосконалювання термогазодинамічних процесів у проточних частинах парових турбін, у тому числі для турбін насиченої пари, які  належать до розв’язання задач термогазодинаміки конденсованої та вологої пари в проточних частинах турбін. О. Л. Шубенком розвинена класична теорія конденсації Я. Б. Зельдовича на випадок істотно нестаціонарних процесів при довільних умовах тепломасообміну між фазами, що має місце у проточних частинах турбін.

Важливі для теорії та практики проектування й експлуатації турбомашин результати отримані О. Л. Шубенком в галузі створення методів прогнозування ерозійного зношування лопаткових апаратів низькопотенціальних відсіків потужних парових турбін.

Великий внесок також зроблений ним у вирішення важливих проблем, пов’язаних з удосконалюванням теплових процесів з метою енергозбереження на енерговузлах промислових підприємств і комунальних котелень на основі використання парових турбін малої потужності.