Науково-публікаційна діяльність

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України (ІПМаш НАН України) – визнаний центр наукових досліджень у галузі енергетики та машинобудування.

Наукові праці вчених інституту публікуються в багатьох спеціалізованих зарубіжних виданнях. ІПМаш НАН України – учасник ряду міжнародних і національних виставок як в Україні, так і за кордоном. В інституті видається міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми машинобудування».