Підготовка кадрів

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України (ІПМаш НАН України) – визнаний центр наукових досліджень у галузі енергетики та машинобудування.

В інституті функціонують докторантура та аспірантура, дві спеціалізовані вчені ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій. ІПМаш НАН України – ініціатор створення Академічного науково-освітнього комплексу (АНОК) для наскрізної підготовки наукових кадрів від шкільної лави (Академічний ліцей) до аспірантури і докторантури. До його складу входять ННЦ ХФТІ і 8 провідних ЗВО Харкова.

Наказ