Наукометрія

Для підвищення наукометричних показників, вченим потрібно публікувати статті в провідних журналах світу, які входять до наукометричних баз даних: Scopus, Web of Science, РІНЦ, Index Copernicus

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ