ВОРОБЙОВ Юрій Сергійович

роки роботи в ІПМаш 1960-2019

Під керівництвом Ю. С. Воробйова розвинені уточнені математичні моделі лопаткового апарату турбомашин, у тому числі й тривимірні моделі лопаток з охолоджувальними порожнинами, встановлені області застосування різних математичних моделей лопаткового апарату. Ним разом із учнями створено комплекс ефективних методів розрахунку коливань системи диск – лопатки – міжлопаткові зв’язки з урахуванням впливу потоку робочого тіла; запропоновано метод оптимального синтезу параметрів облопачування турбомашин із заданими вібраційними властивостями при конструктивних та технологічних обмеженнях. Під керівництвом Ю. С. Воробйова досліджено коливання багатопрогонових роторів турбомашин та системи турбоагрегат – фундамент – основа.