ГНЕСІН Віталій Ісайович

роки роботи в ІПМаш 1973-2021

Професором В. І. Гнесіним розроблені чисельні методи, алгоритми та комплекси програм та проведені фундаментальні дослідження аеропружних явищ в турбомашинах (самозбуджуючі коливання, флатер). Результати досліджень упроваджені на підприємствах України та за кордоном (Росія, Чехія, Польща). Вперше в світі розроблено науково-практичні основи розрахунку та прогнозування самозбудних коливань в лопатевих системах турбомашин (вимушені коливання, автоколивання, флатер) на основі рішення зв’язаної задачі нестаціонарної аеродинаміки тривимірного потоку в’язкого (ідеального) газу в ступені турбомашини та динаміки лопаток, що коливаються.