КАЛЕКІН Олег Юрійович

роки роботи в ІПМаш 1972-1991

Наукові роботи присвячені розробці методів розрахунку складних елементів конструкцій, що працюють у екстремальних умовах; вирішенню крайових завдань теорії пластин та оболонок для складних областей; а також спеціальним питанням нової техніки, пов’язаним із використанням водню при створенні автономних гібридних паливних систем спеціального призначення.