КАНТОР Борис Якович

роки роботи в ІПМаш 1956-2012

Б. Я. Кантор отримав важливі наукові результати в галузі комп’ютерної механіки, нелінійної механіки деформівного твердого тіла, гіперпружності, геометрично та фізично нелінійної теорії тонкостінних конструкцій, гіперпружності, динаміки, міцності й оптимізації машин, біомеханіки серцево-судинної системи людини. Ним розроблено нові ефективні методи розв’язання нелінійних задач математичної фізики, зокрема теорії оболонок, їхньої міцності, стійкості, динаміки, розв’язано безліч різноманітних практичних завдань, пов’язаних з аналізом міцності, динаміки та оцінкою ресурсу турбін при проектуванні нового та модернізації працюючого обладнання.