КОВАЛЬСЬКИЙ Олександр Едуардович

роки роботи в ІПМаш 1977-2015

Доробки наукової школи, що започаткована академіком Л. О. Шубенко-Шубіним, продовжив представник наступного покоління вчених, доктор технічних наук О. Е. Ковальський. Він розвинув теорію ерозійного зносу робочих лопаток вологопарових ступенів турбін, досить успішно розробляв активні та пасивні способи протиерозійного захисту лопаток в тому числі сумісно з фахівцями Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій «Харківського фізико-технічного інституту».