КОЛОДЯЖНИЙ Анатолій Вікторович

роки роботи в ІПМаш 1960-2003

Під керівництвом А. В. Колодяжного розвинені математичні моделі та методи експериментального дослідження процесів високошвидкісного деформування елементів конструкцій та матеріалів; чисельно-аналітичні методи розрахунку параметрів досліджуваних процесів у пружній та пластичних областях. Ним разом із учнями створено основи методу багатоканального динамічного тензометрування переміщень, деформацій та силових характеристик, основну увагу приділено дослідженню особливостей високошвидкісного деформування: хвильового характеру процесу, динамічної концентрації напружень, впливу швидкості деформації.