КУДРЯШ Анатолій Петрович

роки роботи в ІПМаш 1977-2007

В ІПМаш НАН України А. П. Кудряш очолив новий напрямок – використання в дизельних двигунах альтернативних газоподібних палив. При його безпосередній участі розроблено фундаментальні основи робочих процесів двигунів внутрішнього згоряння при використанні газоподібних палив (водню, природного газу та ін.), а також принципи їх оптимальної організації, що відкриває широкі перспективи покращення енергетичних та екологічних показників теплових двигунів.