МАЛЯРЕНКО Віталій Андрійович

роки роботи в ІПМаш 1972-1988

Доктор технічних наук, фахівець в галузі технічної теплофізики будівель і споруд, промислової теплоенергетики, поновлювальної енергетики, енергопостачання та енергозбереження, енергетичного менеджменту та екології, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, завідувач лабораторії теплопереносу в енергоустановках.