МАНЬКО Григорій Павлович

роки роботи в ІПМаш 1972-1993

Наукові дослідження Г. П. Манька присвячено створенню автоматизованих систем на основі метода R-функцій, призначих для автоматизованой компіляції програм розв’я­зання крайових задач.