ПЕРЕВЕРЗЄВ Дмитро Андрійович

роки роботи в ІПМаш 1961-2015

Доктор технічних наук Д. А. Переверзєв − відомий на пострадянському просторі вчений у галузі теплообміну та досліджень теплового стану турбомашин, 55 років своєї трудової діяльності присвятив Інституту, утвердившись як вчений, організатор. Довгі роки Д. А. Переверзєв був заступником керівника відділу оптимізації процесів та конструкцій турбомашин академіка НАН України Л. О. Шубенко-Шубіна, беручи безпосередню участь у становленні та розвитку наукової тематики інституту.