ШПАЧУК Володимир Петрович

роки роботи в ІПМаш 1976-1999

Наукова діяльність В. П. Шпачука пов’язана з дослідженням динаміки, вібронадійності та вібродіагностики багатовимірних об’єктів дискретного та континуального класів; теоретичними та експериментальними дослідженнями динаміки та НДС стрижневих, тонкостінних та оболонкових конструкцій при нестаціонарних силових та кінематичних впливах; створенням методів забезпечення динамічної надійності рухомого складу електричного транспорту на основі розробки та розвитку перспективних вібраційних випробувань, діагностики та контролю технічного стану агрегатів та конструкцій.