ШУПІКОВ Олександр Миколайович

роки роботи в ІПМаш 1973-2018

О. М. Шупіков є провідним фахівцем в галузі динаміки, теплопровідності, термопружності й оптимального проектування багатошарових конструкцій. Його наукові інтереси охоплюють фундаментальні наукові напрями – розвиток теорії і розроблення методів дослідження напруженого стану багатошарових пластин і оболонок при нестаціонарних навантаженнях. Ним розроблено нові методи розрахунку шаруватих елементів конструкцій аерокосмічної техніки з композиційних анізотропних, функціонально-градієнтних та монокристалічних матеріалів при нестаціонарних силових і температурних впливах, створені методики розрахунку власних гідропружних коливань лопатей робочих коліс поворотно-лопатевих гідротурбін з урахуванням кавітаційних пошкоджень та гідропружних коливань кришок гідротурбін з найбільш повним урахуванням усього спектра експлуатаційних впливів.