ЯНЮТІН Євген Григорович

роки роботи в ІПМаш 1968-2002

Основним напрямом наукових досліджень Є. Г. Янютіна є вплив на машинобудівельні конструкції імпульсних навантажень з урахуванням різних зв’язків між елементами. Розробив методику розрахунку нестаціонарних коливань елементів конструкцій в прямих та обернених задачах для різних механічних систем. Займався дослідженням розповсюдження нестаціонарних хвиль деформацій в анізотропних оболонках – результати передбачалося використати в спеціальних системах, які входили би в космічні конструкції. Також займався удосконаленням технологій вибухового навантаження на прихоплені газові та нафтові свердловини.