Дисципліни загальної підготовки

Викладання навчальних дисципліни загальної підготовки спрямовано на набуття аспірантами загальнонаукових, філософських, мовних компетентностей, універсальних навичок дослідника. Такі навчальні дисципліни є спільними для всіх освітньо-наукових програм ІПМаш НАН України незалежно від спеціальності.

Філософія науки і культури

Навчальна дисципліна спрямована на формування системного наукового світогляду, методологічної культури науковця, його креативного мислення, філософського осмислення шляхів формулювання нових ідей, історичного досвіду розв’язання проблем в галузі дослідницько-інноваційної діяльності, професійної наукової етики, необхідності теоретичного і практичного усвідомлення науковцем своєї історичної місії в розв’язанні соціальних, економічних, технічних і гуманітарних проблем людського буття сьогодення та майбутнього.

Викладання забезпечує Центр гуманітарної освіти НАН України

Іноземна мова професійного спрямування

Метою навчальної дисципліни є розвиток мовних компетентностей, які відповідають рівню досвідченого користувача іноземної мови С1, а саме, формування навичок і вмінь, які забезпечують необхідне для науковця вільне володіння іноземними мовами, що передбачає передусім розуміння усних і письмових наукових текстів, а також вільне та ефективне висловлення і спілкування як на науково-академічні теми, так і на загальні/повсякденні теми в усній та письмовій формах, проведення наукової та педагогічної діяльності іноземними мовами.

Викладання забезпечує Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України

Основи інтелектуальної власності

Навчальна дисципліна спрямована на формування знань в галузі захисту прав інтелектуальної власності; оволодіння навичками пошуку, аналізу, створення та оцінки об’єктів права інтелектуальної власності; розвиток мовних компетентностей, зокрема оволодіння діловим українським мовленням.

Викладання забезпечує ІПМаш НАН України.

Управління інноваційними проєктами

Навчальна дисципліна спрямована на набуття загальнонаукових компетентностей та універсальних навичок дослідника таких як розуміння поняття проектів і програм і їх контексту як об’єктів управління; знання сучасної методології управління проектом; розуміння методів, механізмів та інструментів управління інноваційними проектами; вміння користуватися сучасними програмними засобами та інформаційні технології, що використовуються в управлінні проектами; вміння ефективно приймати участь у роботі команди в проектах; здатність презентувати результати роботи.

Викладання забезпечує ІПМаш НАН України.

З більш детальною інформацією про навчальні дисципліни загальної підготовки можна ознайомитися за посиланням