Докторантура

ІПМаш НАН України здійснює підготовку докторів наук за спеціальностями 113 – прикладна математика, 142 – енергетичне машинобудування, 144 – теплоенергетика.

Прийом документів здійснюється до 01 червня 2024 р.

Зарахування до докторантури здійснюється з 01 вересня 2024 р

 

 

Правила прийому до аспірантури та докторантури