Конференція молодих вчених та спеціалістів «Сучасні проблеми машинобудування»

Конференція присвячена 100-річчю НАН України
17-20 квітня, 2018 року Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України
Інформаційне повідомлення [.pdf] Програма [.pdf] Тези доповідей [.pdf]