Конференція молодих вчених та спеціалістів «Сучасні проблеми машинобудування»

Конференцію присвячено
145-річчю з дня народження академіка НАН України
Г. Ф. Проскури
та 95-річчю з дня народження академіка НАН України
В.Л. Рвачова

30 червня, 2021 року Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України
 Програма [.pdf] Тези доповідей [.pdf]