Наукові школи

  • школа гідромеханіки та профілювання лопатевих систем гідравлічних машин (акад. НАН України Г. Ф. Проскура)
  • школа механіків-енергомашинобудівників (акад. НАН України А. П. Філіппов)
  • школа з оптимізації процесів і конструкцій турбомашин (акад. НАН України Л. О. Шубенко-Шубін)
  • школа математичного моделювання фізичних процесів (акад. НАН України В. Л. Рвачов)
  • школа нетрадиційної енергетики, зокрема водневої (акад. НАН України А. М. Підгорний)
  • школа теплофізики у галузі моделювання та ідентифікації нелінійних теплових процесів (акад. НАН України Ю. М. Мацевитий)