Гідродинамічні стенди

Гідродинамічні  стенди  Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України  є національним надбанням (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 665, Розпорядження Президії НАН України від 31.01.2007 р. № 58).

Стенди дозволяють проводити експериментальні дослідження гідравлічних машин на основі фізичного моделювання робочих процесів у проточних частинах за параметрами, що відповідають вимогам міжнародного стандарту до випробувань гідравлічних машин МЕК 60193. Унікальність цього обладнання полягає в тому, що на стендах можуть проводитись випробування та дослідження практично всіх типів  гідравлічних машин без обмежень.

 Основні технічні параметри гідродинамічних стендів ІПМаш НАН України

Назва

стенду

Діаметр робочого колеса моделі, мм Напір,

м

Витрата, м3 Потужність приводних двигунів постійного струму циркуляційних насосів, кВт Потужність балансирного

мотор-генератора, кВт

ЕКС-30 350-500 ≤ 30 ≤ 0,5 ≤160 200
ЕКС-15 350-380 ≤ 15 ≤ 0,7 ≤160 ≤200

Застосування датчиків диференціального тиску для вимірювання напору з похибкою 0,04% фірм АВВ (Німеччина) і Yokogawa (Японія), тензодатчиків для вимірювання крутного моменту з похибкою 0,1% фірми НВМ (Німеччина), електромагнітного витратоміра з відносною похибкою 0,2% фірма Yokogawa (Японія) дозволяє вимірювати такі параметри, як напір, витрата, крутний момент з похибками, які можуть забезпечити середньоквадратичну сумарну похибку визначення ККД ± (0,23 … 0,25)%

До складу гідросистеми гідродинамічних енергокавітаційних стендів входить автоматизована установка для градуювання витратомірів УГ, яка призначена для калібрування витратомірних пристроїв з прохідним перетином до 400 мм і витратою до 700 л/с. Точність вимірювання витрати відповідає вимогам міжнародної електротехнічної комісії МЕК 60193

Проведена метрологічна атестація установки для градуювання витратомірів, яка підтверджена свідоцтвом, виданим метрологічним центром ДП «Харківстандартметрологія», показала, що установку можливо використовувати в якості робочого еталону 1-го розряду за ДСТУ 4403:2005 при вимірюванні об’єму та маси води методом вимірювання маси та в якості 2 розряду за ДСТУ 4403:2005 при вимірюванні об’єму та маси води витратоміром-лічильником установки

Схема стенду ЕКС-30

На рис. цифрами позначено: 1 – зливний трубопровід; 2 – бак нижнього б’єфа; 3 – датчик швидкості обертання; 4 – балансирна електромашина; 5 – модельний блок насос-турбіни; 6 – бак верхнього б’єфа (напірний); 7 – вакуумний насос; 8 – електромагнітний витратомір; 9 – витратомір Вентурі; 10 – підвідний трубопровід; 11 – заспокійливий бак; 12 – циркуляційний насос стенду ЕКС-15; 13 – циркуляційний насос ЕКС-30; 14 – збірний бак; 15 – мірний бак; 16 – калібрувальний бак; 17 – перемикач потоку; 18, 19 – участки трубопроводів стендів ЕКС-15 і ЕКС-30 відповідно.

 

 

Гідродинамічні стенди лабораторії гідромашин ІПМаш НАН України після проведеної модернізації відповідають усім вимогам міжнародного стандарту МЕК 60193, що дозволяє з урахуванням багаторічного досвіду проводити дослідні та приймально-здавальні випробування вертикальних гідравлічних машин усіх типів. Ці стенди набули статусу національного надбання.

Розроблено методи автоматизованого експериментального дослідження проточних частин моделей гідравлічних турбін. В останні роки на стенді поворотно-лопатевих гідротурбін ЕКС-15 було проведено приймально-здавальні випробування для ГЕС Сен-Жоан (Бразилія) і ГЕС Рукатайо (Чилі). Виконано чисельне дослідження й аналіз особливостей тривимірних течій в елементах проточної частини поворотно-лопатевої гідротурбіни та насос-турбіни, на ос­нові яких розроблено рекомендації зі шляхів підвищення ефективнос­ті проточних частин під час модернізації існую­чих ГЕС Дніпровського каскаду та проектування нових ГЕС та ГАЕС. Проводяться досліджен­ня ряду робочих коліс для насос-турбіни Дніс­тровської ГАЕС зі сплі­терними колесами, тобто такими, що мають лопаті різного розміру.