Інститут брав участь у виконанні проектів за цільовою комплексною програмою наукових досліджень НАН України «Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій»

27 лютого 2019 року під головуванням Президента Національної академії наук України академіка Бориса Патона відбулося чергове засідання Президії НАН України.

«Про виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій»» доповів голова наукової ради цільової програми директор Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України академік Юрій Солонін.

Він зазначив у своєму виступі, що виконання цієї програми дало змогу отримати низку вагомих наукових результатів, що сприяло реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. Протягом 2016–2018 рр. виконувалося 27 наукових проектів, у реалізації яких брали участь творчі колективи з 14 інститутів 5 відділень НАН України (Відділення фізики і астрономії; Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства; Відділення фізико-технічних проблем енергетики; Відділення хімії; Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології). Дослідження виконувалися за трьома напрямами: отримання водню, зберігання водню та паливні комірки, що дало змогу охопити й вирішити низку фундаментальних і науково-технічних проблем сучасної водневої енергетики та паливно-комірчаних технологій.

Так, за першим напрямом опрацьовано наукові засади створення технологій одержання водню з використанням електрохімічних, плазмохімічних та мікробіологічних методів, а також енергоакумулюючих речовин і каталізаторів. Досліджено можливості отримання водню з харчових відходів та з використанням відновлюваних джерел енергії.

Зокрема, запропоновано напрями технологічного використання водню для трансформації надлишку електричної енергії за допомогою електролізу води й робочі цикли перетворення енергії в замкнутих схемах водневих установок (Інститут проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України).

У межах другого напряму здійснювався пошук шляхів вирішення проблеми створення ефективних воденьакумулюючих матеріалів і ємностей для зберігання водню.

Досліджено водневу ємність, термічну стійкість, кінетику десорбції водню з отриманих механічних сплавів на основі магнію, перспективних для зберігання значної кількості водню. В результаті реактивного механічного помелу сумішей магнію з кремнієм, залізом і титаном досягнуто водневої ємності 5,8 ваг. %. Встановлено, що додавання до магнію одночасно кремнію, титану та заліза забезпечує підвищення швидкості десорбції водню у 5–7 разів. Такі накопичувачі водню можуть бути рекомендовані для використання у системах автономного енергозабезпечення та комплексі з високотемпературними твердооксидними паливними комірками. На основі розрахунково-теоретичних і експериментальних досліджень технічних характеристик металогідридного акумулятора визначено конструктивні розміри його складових, розроблено регламент експлуатації акумулятора залежно від інтенсивності зовнішнього теплового впливу. Змодельовано, сконструйовано та виготовлено ємності високого тиску як накопичувача водню для паливних комірок (Інститут проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України; Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України).

Докладніше за посиланням:

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=4669