Президент НАН України академік НАН України Б. Є. Патон виступив із звітною доповіддю про підсумки діяльності Національної академії наук України у 2018 році

25 квітня 2019 року відбулася річна сесія Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена підсумкам діяльності НАН України у 2018 році. У сесії взяли участь члени НАН України, наукові працівники, делеговані трудовими колективами наукових установ Академії, представники органів державної влади та наукової громадськості.

Під час заходу було представлено отримані минулого року результати фундаментальних і прикладних досліджень НАН України з широкого спектру галузей наукових знань та практичних застосувань.

У звітній доповіді Президента Академії та виступах учених порушувалися питання забезпечення наукового й інноваційного розвитку, місця і ролі науки в українському суспільстві, участі Академії у вирішенні актуальних проблем, які постають перед суспільством і державою, а також обговорювалися напрями подальшого вдосконалення діяльності НАН України. Окрему увагу було приділено ходу реалізації Концепції розвитку Національної академії наук України на 2019-2023 роки.

Присутній на заході генеральний директор АТ «Турбоатом» В. Г. Суботін відзначив плідну співпрацю з Інститутом проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.

В обговоренні звітної доповіді Б. Є. Патона також виступив директор ІПМаш НАН України А. В. Русанов.

Загальні збори Національної академії наук України постановили схвалити «Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2018 році».