Підвищення кваліфікації з енергоефективності

Співробітники відділу моделювання та ідентифікації теплових процесів к.т.н. Михайло Кузнєцов та к.т.н. Наталія Орлова успішно пройшли підвищення кваліфікації за напрямком “впровадження ресурсоефективного та чистого виробництва на підприємствах”.

Шестимісячний курс був організований Центром ресурсоефективного та чистого виробництва за сприяння ОрганізаціЇ Об’єднаних Націй з промислового розвитку ( ЮНІДО, https://www.unido.org).

У курсі були висвітлені сучасні європейські тенденції у сфері енергоефективності та ресурсозбереження, а також висвітлені основні засади використання вимірювального обладнання при виконанні енергетичних обстежень об’єктів.