Розпочала роботу чотирьохденна конференція молодих вчених та спеціалістів «Сучасні проблеми машинобудування», присвячена 120-річчю з дня народження академіка НАН України Анатолія Петровича Філіппова

Захід організовано Інститутом проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, а також за участі представників кафедр: теплофізики та молекулярної фізики; інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах; фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології фізико-енергетичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна та кафедри механіки суцільних середовищ та опору матеріалів НТУ «ХПІ».

Зі вступним словом до учасників звернувся директор Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, член-кореспондент НАН України А. В. Русанов. Він зазначив, що останніми роками підтримується добра традиція – проводити заходи з нагоди днів народження вчителів, видатних діячів науки.

Директор побажав молодим вченим стати професіоналами своєї справи, знайти свою нішу і досягти успіху, а під час конференції – підвищити свій рівень і пізнати для себе щось нове, висловивши сподівання, що досвідчені науковці їм в цьому допоможуть.

Головним доповідачем на пленарному засіданні став провідний науковий співробітник відділу надійності та динамічної міцності Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, доктор технічних наук, професор Ю. С. Воробйов (учень А. П. Філіппова) «Школа механіки академіка А. П. Філіппова».

Роботу конференції буде продовжено у наступних секціях:

15 квітня – «Механіка»;

16 квітня – «Машинобудування, енергозбереження та екологія»;

17 квітня – «Енергетика»;

18 квітня – «Математичне моделювання та ідентифікація»;

До конференції видана збірка тез доповідей.

Довідка: Постать Анатолія Петровича Філіппова має особливе значення для Інституту. Його роботи з коливань конструкцій і поводження їх при дії динамічних навантажень є складовою частиною класичних досліджень у галузі динамічної міцності механічних систем, будівельної механіки. Він створив і очолив науковий напрям з оцінки міцності елементів сучасних конструкцій в умовах інтенсивних статичних і динамічних навантажень при врахуванні високотемпературних полів і впливу середовища.

А. П. Філіпповим докладно розглянуті проблеми вимушених нестаціонарних коливань, що виникають при переході від одного усталеного режиму роботи машини до іншого. Велику роль відіграли роботи А. П. Філіппова в розвитку досліджень напружено-деформованого стану конструкцій при ударних, імпульсних і нестаціонарних навантаженнях, а також у дослідженні деформацій і напружень у конструкціях під впливом рухомих навантажень.

А. П. Філіппов був одним з піонерів широкого використання обчислювальної техніки для розв’язання задач динаміки і міцності в машинобудуванні та будівництві. Йому належить заслуга в розвитку проблеми оптимізації конструкцій за міцнісними і вібраційними характеристиками.