Академія представляє матеріали про підсумки своєї діяльності у 2015-2019 роках

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6421

Відповідно до Статуту Національної академії наук України Президією Національної академії наук було прийнято рішення щодо проведення 13-17 квітня 2020 року сесії Загальних зборів НАН України та загальних зборів відділень НАН України. Планувалося 13-14 квітня розглянути підсумки науково-дослідної діяльності у 2015-2019 роках і перспективи  розвитку  наукових досліджень, а 15-17 квітня провести обрання президента та членів Президії НАН України.

У зв’язку із тимчасовою забороною проведення масових заходів, обумовленою запобіганням поширенню коронавірусу COVID19, постановою Президії НАН України відтерміновано чергову сесію Загальних зборів НАН України та загальних зборів відділень НАН України до поліпшення епідемічної ситуації в країні та закінчення дії заборони проведення масових заходів.

НАН України представляє матеріали, підготовлені до сесії Загальних зборів НАН України та загальних зборів відділень НАН України, в яких розкриваються основні підсумки діяльності НАН України у 2015-2019 роках. Ці матеріали містять Звіт про діяльність НАН України у 2019 році та інформаційне видання «Національна академія наук України у 2019 році», в яких узагальнено результати досліджень в галузі природничих, технічних, соціальних і гуманітарних наук, використання цих результатів у реальному секторі економіки та суспільній сфері, а також окреслено стан кадрового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення наукового пошуку. У звітах Президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона, членів Президії НАН України висвітлено діяльність секцій, відділень наук, регіональних наукових центрів, належну увагу приділено науково-організаційній роботі, діяльності Президії і Бюро Президії НАН України.

ОЗНАЙОМИТИСЯ ЗІ ЗВІТНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України