Вийшла друком монографія завідувача відділу загальнотехнічних досліджень в енергетиці чл.-кор. НАН України А. О. Тареліна «Теплоелектрофізичні процеси у парових турбінах»

У монографії розглядаються комплексні дослідження в області електризації вологопарового потоку в турбіні. Представлений аналіз, узагальнено досвід проведених досліджень на лабораторних стендах і натурних об’єктах (ТЕЦ і ТЕС) України, США, Росії, розглянуті пост факторні явища електризації і їх вплив на експлуатаційні характеристики турбіни і запропоновані конкретні рекомендації щодо підвищення її ефективності та надійності. При цьому, термодинамічні процеси досліджуються як в умовах природної електризації високошвідкисного потоку, так і при впливі штучно створюваних електричних зарядів, що дозволяють підвищити ефективність процесу розширення пари в турбіні. Найбільш широко представлені дослідження по встановленню основних електрофізичних факторів впливу на поверхневу міцність лопатки, таких як електричні поля, щільність зарядів і їх полярність. Розглядається також водно-хімічні режими (ВХР) в контексті їх впливу на процес зарядостворення потоку, показники надійності і економічності турбіни. Запропоновано методи та засоби діагностики, підвищення економічності та надійності, розроблені на основі електрофізичних явищ в турбіні.