Вийшло друком 2-е перероблене та доповнене видання монографії науковців Інституту чл.-кор. НАН України О.Л. Шубенка, В.М.Голощапова, С.В.Альохіної та О.В.Котульскої «Відривні течії в ступенях циліндра низького тиску парових турбін при маловитратних режимах»

У монографії розглянуті фізичні явища в ступенях парових турбін з малим втулковим відношенням, що виникають при зменшенні витрат робочого середовища на режимах нижче холостого ходу. На основі аналізу і узагальнення результатів експериментальних досліджень як на модельних, так і на натурних об’єктах, а також розрахункових досліджень течії просторового потоку в ступені, запропоновано методики визначення границь розвитку відриву потоку від втулки і обертового вихору в периферійній області міжвінцевого зазору ступені, а також визначення витрат потужності при роботі ступені в області маловитратних режимів. Наведено приклади визначення характеристик потоку стосовно ЦНТ турбіни Т-250/300-240.

Монографія адресована інженерно-технічному та експлуатаційному персоналу теплових і атомних електростанцій, працівникам проектних організацій, науковим співробітникам дослідних центрів енергетичного профілю. Вона може бути корисна викладачам ВНЗ, аспірантам і студентам, що спеціалізуються в області турбінобудування.