Відбулася атестація спеціалізованої вченої ради Д 64.180.02

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 р. № 1643 затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради Д 64.180.02 ІПМаш НАН України.

Для ознайомлення з повним текстом наказу Міністерства освіти і науки України  від 28 грудня 2019 р. № 1643 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 грудня 2019 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України» та додатками до нього натисніть на посилання:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-shodo-diyalnosti-specializovanih-vchenih-rad