Відбулися Загальні збори Відділення ФТПЕ НАН України

14 червня 2022 року в Інституті електродинаміки НАН України (м.Київ) відбулися Загальні збори Відділення фізико-технічних проблем енергетики Національної академії наук України.

Учасників привітав та виступив з доповiддю “Про підсумки наукової діяльності установ Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України у 2021 році та перспективи подальшої роботи в умовах воєнного стану” академік-секретар ВФТПЕ НАН України, академік НАН України О. В. Кириленко.

Далi вiдповiдно до порядку деннного серед інших наукових доповідей з найвагоміших  фундаментальних та прикладних досліджень установ ВФТПЕ НАН України у воєнний та повоєнний період була й доповiдь представника Iнституту проблем машинобудування iм. А. М. Підгорного НАН  України провідного наукового співробітника відділу моделювання та ідентифікації теплових процесів в енерготехнологічному обладнанні д. т. н. В. О. Тарасової.