Відбулися Загальні збори Відділення ФТПЕ НАН України

25 квітня 2022 року в Інституті електродинаміки НАН України (м.Київ) відбулися Загальні збори Відділення фізико-технічних проблем енергетики Національної академії наук України.

Учасників привітав та виступив з доповiддю “Про підсумки наукової діяльності установ Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України у 2022 році та перспективи розвитку досліджень і розробок в галузі енергетики” академік-секретар ВФТПЕ НАН України, академік НАН України О. В. Кириленко.

Далi вiдповiдно до порядку деннного серед наукових доповідей з найвагоміших фундаментальних та прикладних досліджень установ ВФТПЕ НАН України була й спільна доповiдь заступника директора ІПМаш НАН України, чл.-кор. НАН України А. О. Костікова та проректора Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова д.т.н, проф. М.К. Сухонос.