Відбулися Загальні збори Відділення ФТПЕ НАН України

22 квітня 2024 року в Інституті електродинаміки НАН України (м.Київ) відбулися Загальні збори Відділення фізико-технічних проблем енергетики Національної академії наук України.

Учасників привітав та виступив з доповiддю “Про підсумки наукової діяльності установ Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України у 2023 році та перспективи подальшої роботи в умовах воєнного стану” академік-секретар ВФТПЕ НАН України, академік НАН України О. В. Кириленко.

Далi вiдповiдно до порядку денного серед інших наукових доповідей з найвагоміших фундаментальних та прикладних досліджень установ ВФТПЕ НАН України у воєнний та повоєнний період була й доповiдь представника Iнституту проблем машинобудування iм. А. М. Підгорного НАН України – завідувача відділу комплексних енерготехнологій, члена-кореспондента НАН України, доктора технічних наук О.В. Кравченка.