Відбулися Загальні збори Відділення ФТПЕ НАН України

8 жовтня 2020 року в Інституті електродинаміки НАН України (м.Київ) відбулися Загальні збори Відділення фізико-технічних проблем енергетики Національної академії наук України.

Під час зборів обрано академіком-секретарем відділення академіка НАН України О. В. Кириленка, його 3 заступників — академіка НАН України М. М. Кулика, члена-кореспондента НАН України А. В. Русанова,  члена-кореспондента НАН України А. Ф. Жаркіна та склад Бюро відділення.