Відбулося розширене засідання вченої ради, збори наукових співробітників та трудового колективу

Відкриваючи захід, директор інституту, академік НАН України А. В. Русанов привітав усіх із прийдешніми святами і зазначив, що керівництво і колектив докладають максимум зусиль, щоб інститут динамічно розвивався.

Він зазначив, що протягом звітного періоду робота інституту була спрямована на збереження здоров’я членів трудового колективу, запобігання поширюванню короновірусного захворювання, забезпечення високої ефективності й стабільності статутної діяльності, виконання договірних зобов’язань та інших завдань в умовах пандемії COVID-19.

Директор виступив із звітною доповіддю «Про діяльність Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України у 2021 році», де проаналізував різні аспекти діяльності та досягнуті при цьому основні показники: дані про тематику та обсяги НДР; дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій; науково-експертну діяльність в інтересах та на замовлення органів державної влади; використання досліджень у галузях економіки; публікаційну активність науковців Інституту у наукометричних базах даних та просування журналу інституту до наукометричної бази SCOPUS тощо; також оголошено нову структуру інституту та нових в. о. керівників відділів.

Підсумовуючи виступ, А. В. Русанов подякував за плідну співпрацю, взаєморозуміння і підтримку, а також окреслив коло питань, які мають бути покладені в основу подальшої роботи.

Звіт директора одноголосно схвалено рішенням засідання вченої ради, зборів наукових співробітників та  трудового колективу, а також затверджено річний звіт Інституту.

За багаторічну сумлінну працю, вагомі наукові здобутки, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток інституту А. В. Русанов вручив «Подяки Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України»:

– завідувачу відділу моделювання та ідентифікації теплових процесів академіку НАН України МАЦЕВИТОМУ Юрію Михайловичу;

– завідувачу відділу математичного моделювання й оптимального проектування члену-кореспонденту НАН України СТОЯНУ Юрію Григоровичу;

– завідувачу відділу загальнотехнічних досліджень в енергетиці члену-кореспонденту НАН України ТАРЕЛІНУ Анатолію Олексійовичу;

– завідувачу відділу оптимізації процесів і конструкцій турбомашин члену-кореспонденту НАН України ШУБЕНКУ Олександру Леонідовичу.