Вітаємо з успішним захистом кандидатської дисертації молодшого наукового співробітника відділу нетрадиційних енерготехнологій Д. О. Велігоцького!

23 червня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбувся захист дисертації «Підвищення ефективності хіміко-технологічного процесу комплексної водневої термобарохімічної технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів» за спеціальністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології.

Щиро вітаємо кандидата технічних наук і бажаємо нових наукових здобутків!