В.о. відділу ІПМаш НАН України професор Тетяна Романова та директор Інституту обчислювальної математики Дрезденського Технічного університету (Technische Universität Dresden, TU, https://tu-dresden.de/mn/math/numerik/fischer) професор Андреас Фішер відвідали Інститут керамічних технологій та систем ім. Фраунгофера (Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems, IKTS, https://www.ikts.fraunhofer.de/), м. Дрезден (Німеччина) у рамках проекту «Задачі оптимальної упаковки для адитивного виробництва», підтриманого грантом #9C086 Volkswagen Foundation

Т. Є. Романова зробила доповідь про науково-дослідну діяльність відділу математичного моделювання й оптимального проектування ІПМаш НАН України.
За результатами візиту досягнуто домовленість з метою налагодження подальшої наукової співпраці між ІПМаш НАН України, TU та IKTS за напрямом «Застосування математичного моделювання та обчислювальних методів для підвищення продуктивності процесів адитивного виробництва».