В ІПМаш ім. А. М. Підгорного НАН України відбулася І Міжнародна науково-технічна конференція «Динаміка, міцність та моделювання в машинобудуванні» (ДММ-2018)

Конференцію було присвячено 100-річчю з дня заснування НАН України.

Організатори: Національна академія наук України, відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, Національний технічний університет «ХПІ», Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», НТК ІПМаш НАН України.

У роботі конференції взяли участь 175 фахівців (в тому числі 7 представників закордонних установ), у тому числі 2 академіки НАН України, 4 члени-кореспонденти НАН України, 45 докторів наук і 70 кандидатів наук.

На конференції в цілому було представлено 43 провідні наукові організації, промислові підприємства та заклади вищої освіти України, Білорусі, Польщі, Німеччини і Чехії.

Робота проводилася у чотирьох секціях:

  1. Динаміка, міцність і ресурс енергетичних машин, елементів авіаційно-космічної техніки та інших машинобудівних об’єктів;
  2. Використання сучасних систем діагностування, продовження термінів експлуатації технічних об’єктів;
  3. Математичне та комп’ютерне моделювання в машинобудуванні;
  4. Нелінійна динаміка машин і технологічних процесів. Механіка композитних та наноконструкцій.

Із привітальними словами до учасників конференції звернулися директор ІПМаш НАН України, член-кореспондент НАН України Русанов А. В., почесний директор ІПМаш НАН України, академік НАН України Мацевитий Ю. М., голова Програмного комітету конференції, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу ІПМаш НАН України Стоян Ю. Г.

На пленарному засіданні виступили заступник директора з наукової роботи Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України, доктор технічних наук, професор Зіньковський А. П., завідувач відділу Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Марчук М. В., заступник директора з наукової роботи ІПМаш НАН України, член-кореспондент НАН України Костіков А. О., завідувач відділу ІПМаш НАН України, доктор технічних наук, професор Аврамов К. В.

Представлені на конференції доповіді характеризувалися високим науковим рівнем і практичною спрямованістю. Доповіді опубліковані у збірнику тез доповідей. Учасники конференції одержали іменні сертифікати. За підсумками роботи пропонується визнати необхідним продовження та зміцнення традиції проведення конференції і рекомендувати провести наступну конференцію через два роки у 2020 році.