Завідувач відділу надійності та динамічної міцності ІПМаш НАН України Костянтин  Аврамов отримав грант НАТО на проведення наукових досліджень за проєктом: «Композитні метаматеріали для аерокосмічних конструкцій – CoMetA» (“Composite Metamaterials for Aerospace Structures – CoMetA”)

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_85373.htm

Грант надано за Програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (The Science for Peace and Security (SPS)).

Програма «Наука заради миру та безпеки» сприяє діалогу та практичній співпраці між державами-членами НАТО та країнами-партнерами на основі наукових досліджень, технологічних інновацій та обміну знаннями. Програма SPS пропонує фінансування, консультації експертів і підтримку спеціально розроблених заходів, пов’язаних із цивільною безпекою, які відповідають стратегічним цілям НАТО.

Project id. number (G6176)
Prof. Francesco Pellicano University of Modena and Reggio Emilia, Modena, Italy
Prof. Konstantin Avramov, Anatolii Pidhornyi Institute of Mechanical Engineering Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
Prof. Yuri Mikhlin, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv, Ukraine
Prof. Dmytro Breslavsky, Department “Computer Modelling of Processes and Systems”, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv, Ukraine

Щиро вітаємо грантоотримувачів та бажаємо нових звершень і здобутків!