Заступник директора ІПМаш ім. А. М. Підгорного член-кореспондент НАН України А. О. Костіков взяв участь у першому засіданні обласної науково-координаційної ради

20 липня 2020 року у Харківській обласній державній адміністрації відбулося перше засідання обласної науково-координаційної ради.

Участь у засіданні взяли глава Харківської ОДА О. В. Кучер, а також провідні представники академічної та галузевої науки, університетів і високотехнологічних промислових підприємств, серед яких голова Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України академік НАН України В. П. Семиноженко, генеральний директор ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» академік НАН України М. Ф. Шульга, ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна академік НАН України В. С. Бакіров, директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» академік НААН С. А. Балюк, директор Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України член-кореспондент НАН України М. О. Кизим, заступник директора Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України член-кореспондент НАН України А. О. Костіков, директор ІТПМ НАН України член-кореспондент НАН України В. Ю. Розов.

Під час засідання науково-координаційної ради було визначено її основні напрями роботи, регламент і структуру. Так, Рада включає наступні секції: розвитку інформаційних і комунікаційних технологій, проблем екологічної безпеки, енергетичної безпеки та енергоефективності, продовольчої безпеки, розвитку приладобудування, машинобудування (голова секції – директор Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України член-кореспондент НАН України А. В. Русанов), загальних проблем сталого розвитку, правового забезпечення інноваційного розвитку, розвитку освітнього потенціалу, розвитку фармацевтичної та суміжних галузей, медико-біологічних проблем. Склад Ради його учасники домовилися розширити, залучаючи до нього, в першу чергу, молодих вчених.