Науковцям ІПМаш НАН України присуджено Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2022 рік

https://www.rada.gov.ua/news/razom/245025.html

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43325

https://ips.ligazakon.net/document/view/t192675?an=1&ed=2021_11_03

Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2022 рік», реєстр. №10309 від 20.12.2023 присуджено премію за роботу «Методи та засоби забезпечення спеціальних характеристик магнітного поля технічних об’єктів»:

Чуніхіну Костянтину Вадимовичу – кандидату технічних наук, науковому співробітнику Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України;

Ткаченку Олександру Олеговичу – кандидату технічних наук, науковому співробітнику Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України;

Яковенку Володимиру Миколайовичу – виконувачу обов’язків молодшого наукового співробітника Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.

Щирі вітання і подальших наукових здобутків!