Науковці ІПМаш Борис Зайцев, Наталя Сметанкіна та Тетяна Протасова взяли участь у колективній монографії видавництва Springer

https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=11535

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-54063-9

У червні 2024 року міжнародне наукове видавництво “Springer” опублікувало англомовну колективну монографію “Selected Problems of Solid Mechanics and Solving Methods”. Вона стала 104-м томом у серії “Advanced Structured Materials” і вийшла друком за редакцією професора Інституту механіки Маґдебурзького університету Отто фон Ґеріке іноземного члена НАН України Гольма Альтенбаха (Німеччина), віцепрезидента Національної академії наук України, завідувача відділу динаміки та стійкості суцільних середовищ Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України (Київ) академіка НАН України Вячеслава Богданова, завідувача відділу обчислювальних методів Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України члена-кореспондента НАН України Олександра Григоренка, директора Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (Львів) академіка НАН України Романа Кушніра, виконувача обов’язків директора Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України академіка НАН України Володимира Назаренка і викладача кафедри цивільної інженерії та екологічної інженерії та архітектури (DICAAR) Університету Кальярі (Італія) доктора фізико-математичних наук, професора Віктора Єремєєва. Це чи не перша монографія в авторитетному іноземному виданні на вшанування памʼяті видатного українського науковцямеханікаа саме – знаного фахівця у галузі обчислювальної механіки та механіки пластин і оболонокорганізатора науки і педагога академіка НАН України Ярослава Михайловича Григоренка (1927–1922).

Розділ 32 розкриває вплив дефектів розшарування на динамічний напружено-деформований стан композиційних елементів ракет-носіїв. Автори – науковці відділу вібраційних і термоміцнісних досліджень Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України (Харків): провідний науковий співробітник доктор технічних наук Борис Зайцев, завідувачка відділу докторка технічних наук Наталя Сметанкіна та старша наукова співробітниця кандидатка технічних наук Тетяна Протасова, а також фахівці Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля» (Дніпро): начальник відділу міцності, навантажень і динамічних характеристик кандидат технічних наук Дмитро Клименко та начальник сектору цього ж відділу кандидат технічних наук Дмитро Акімов – розглянули застосування методології моделювання тріщин у схемі методу скінченних елементів для оцінювання впливу розшарування в композитних елементах ракет-носіїв на динамічний напружено-деформований стан. Тріщини моделюються шляхом модифікації скінченно-елементної сітки та застосування формалізованих операцій над матрицями жорсткості та маси початково непошкодженого тіла. Задача розрахунку коливань зводиться до системи диференціальних рівнянь методу скінченних елементів у часі для тіла з криволінійною анізотропією властивостей і матрицями жорсткості та маси, що відображають наявність тріщин. Розв’язання початкової задачі виконано за скінченно-різницевими схемами Ньюмарка та Вілсона. Виконано чисельний аналіз динамічного напружено-деформованого стану обтічника ракети у процесі його відокремлення піротехнічною системою. Змодельовано розшарування в зонах нерегулярного намотування склопластику в композитній оболонці, яка входить до складу зібраних конструкцій обтічника ракети-носія. Показано, що зовнішнє розшарування від краю оболонки є небезпечнішим, ніж внутрішнє, і призводить до значного зростання динамічних напружень. Поставлено і розв’язано задачу про поперечні коливання стержня з приповерхневою тріщиною з урахуванням локальної втрати стійкості внаслідок розшарування. Побудовано модель розшарування, жорсткість якої залежить від величини деформації та виконання умови згину, що призводить до нелінійності коливань. Досліджено ефекти нелінійних коливань, пов’язані з неізохронністю вільних коливань, супер- і субгармонійними резонансами.

 

Інформація про монографію на сайті видавництва “Springer”

 

Бібліографічний опис видання

Altenbach, H., Bogdanov, V., Grigorenko, A.Y., Kushnir, R.M., Nazarenko, V.M., Eremeyev, V.A. (eds) Selected Problems of Solid Mechanics and Solving Methods. Advanced Structured Materials, vol 204. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54063-9

За інформацією Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України