Науковці ІПМаш ім. А. М. Підгорного взяли участь у виборчій сесії Загальних зборів НАН України

Виборча сесія Загальних зборів НАН України відбулася відповідно до:

– Наказу Президії НАН України від 21.09.2020 № 522;

– Розпорядження Президії НАН України від 15.09.2020 № 391 «Про затвердження розташування виборчих дільниць та складу дільничних виборчих комісій з проведення виборів Президента НАН України та Президії НАН України»;

– Постанови Президії НАН України від 07.09.2020 № 139 «Про дату та програму проведення виборчої сесії Загальних зборів НАН України та загальних зборів відділень НАН України»;

– Постанови Президії НАН України від 07.09.2020 № 138 «Про порядок проведення виборчої сесії Загальних зборів НАН України та загальних зборів відділень НАН України»;

– Розпорядження Президії НАН України від 03.06.2020 № 255 «Про наукових працівників, делегованих трудовими колективами наукових установ для участі у черговій сесії Загальних зборів НАН України»;

– Постанови Президії НАН України від 25.03.2020 № 94 «Про затвердження списків кандидатів на посади президента НАН України та академіків-секретарів відділень НАН України».

Після підрахунку голосів новим Президентом Національної академії наук України обрано академіка А. Г. Загороднього.