“Про затвердження плану невідкладних заходів з переміщення у разі потреби виробничих потужностей суб’єктів господарювання з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій, на безпечну територію | Кабінет Міністрів України”

“Про затвердження плану невідкладних заходів з переміщення у разі потреби виробничих потужностей суб’єктів господарювання з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій, на безпечну територію | Кабінет Міністрів України” https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-nevidkladnih-zahodiv-z-peremishchennya-u-razi-potrebi-virobnichih-potuzhnostej-subyektiv-gospodaryuvannya-z-teritorij-de-vedutsya-bojovi-diyi-taabo-ye-zagroza-246-