Старший науковий співробітник відділу математичного моделювання й оптимального проектування А. М. Чугай виступив з науковим повідомленням на засіданні Президії НАН України

11 березня відбулося засідання Президії Національної академії наук України.

Старший науковий співробітник відділу математичного моделювання й оптимального проектування ІПМаш ім. А.  М. Підгорного НАН України доктор технічних наук А. М. Чугай виступив з науковим повідомленням «Математичне та комп’ютерне моделювання оптимізаційних задач розміщення тривимірних об’єктів» (керівник: чл.-кор. НАН України Ю. Г. Стоян).

В своєму дослідженні він розробив конструктивні засоби математичного та комп’ютерного моделювання відношень орієнтованих та неорієнтованих тривимірних тіл, поверхня яких утворена циліндричними, конічними, сферичними поверхнями та площинами, у вигляді нових класів вільних від радикалів Ф-функцій та квазі Ф-функцій.

На базі розроблених засобів математичного моделювання було побудовано і досліджено базову математичну модель задачі оптимального упаковки тривимірних тіл. Розроблено загальну методологію  розв’язання задач упаковки тривимірних тіл, що допускають одночасно неперервні повороти та трансляції.  Запропоновано стратегії, методи і алгоритми розв’язання оптимізаційних задач упаковки тривимірних тіл з урахуванням технологічних обмежень (мінімально допустимі відстані, зони заборони, можливість неперервних трансляцій та обертань тощо). Виходячи з запропонованих засобів математичного моделювання, математичних моделей, методів і алгоритмів, дослідником було створено програмне забезпечення з використанням технології паралельних обчислень для автоматичного розв’язання оптимізаційних задач упаковки тривимірних тіл.

Отримані результати можуть бути застосовані при розв’язанні задач оптимізації компоновочних рішень,  комп’ютерного моделювання у матеріалознавстві, порошковій металургії та нанотехнологіях, оптимізації процесу 3D-друку для SLS технології адитивного виробництва, у інформаційно-логістичних системах, що забезпечують оптимізацію перевезення та зберігання вантажів.

Більш детальна інформація за посиланням: www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6210