У видавництві «Наукова думка» НАН України вийшла друком монографія науковців Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України за загальною редакцією академіка НАН України Ю. М. Мацевитого «Інноваційна взаємодія науки з вітчизняним паливно-енергетичним комплексом: досвід ІПМаш НАН України»

У монографії стисло викладено результати досліджень і розробок, виконаних науковцями ІПМаш НАН України для паливно-енергетичного комплексу за весь період його існування, особливо за останні 20 років. Наведено засади інноваційного розвитку енергетики та машинобудування. Розглянуто оптимізацію процесів та конструкцій турбомашин; моделювання і проектування проточних частин енергетичних машин; енерго- та ресурсозберігальні технології в енергетиці; діагностику, подовження ресурсу та безпеку енергетичного обладнання; модернізацію та реконструкцію турбін; моделювання, ідентифікацію й оптимізацію теплових процесів та їх термотрансформацію; водневі енергетичні технології; енергоефективні та екологобезпечні паливні технології; використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних палив у енергетиці та на транспорті. Подано перспективні інноваційні пропозиції необхідні для збереження та розвитку вітчизняного паливно-енергетичного комплексу і забезпечення енергонезалежності України.