У видавництві «Наукова думка» НАН України вийшла друком монографія науковців Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України члена-кореспондента НАН України Ю.Г. Стояна, доктора технічних наук Г.М. Яськова та доктора технічних наук Т.Є. Романової «Пакування сферичних об’єктів: моделі, методи, застосування»

У монографії досліджено широкий клас оптимізаційних задач пакування сферичних об’єктів у контейнери, обмежені гіперкулями, гіперциліндрами та гіперплощинами заданої вимірності. Враховано додаткові геометричні обмеження на допустимі відстані між об’єктами та зони заборони в контейнері. Запропоновано та обґрунтовано стратегії розв’язування оптимізаційних задач пакування залежно від критеріїв якості, просторової форми та метричних характеристик контейнерів. Розглянуто практичні застосування задач пакування сферичних об’єктів та наведено результати чисельних експериментів.

Видання рекомендовано для наукових та практичних співробітників, аспірантів, магістрів і студентів, які спеціалізуються у галузі математичного моделювання, дослідження операцій, обчислювальної геометрії, оптимізації складних систем.